elektriker-sollentuna-felsökning

Felsökning

El är en viktig del i dagens samhälle och om elen krånglar är det inte ovanligt att det påverkar ens vardag negativt. Om elen inte fungerar som den ska ska du kontakta våra elektriker i Sollentuna för säker och kostnadseffektiv felsökning av elen. Då kan vi erbjuda dig assistans vid elreparationer och felsökning av el. Arbetet utförs alltid av certifierade och auktoriserade elektriker i Sollentuna.

Kvalificerade elektriker som utför noggrann felsökning av elen

Alla arbeten som innefattar kontakt med el av något slag ska utföras av kvalificerade elektriker i Sollentuna. Om exempelvis jordfelsbrytaren utlöser med täta mellanrum eller om det uppstår störningar i bostadens elinstallation ska du låta våra elektriker utföra en felsökning. Med denna felsökning kan våra elektriker i Sollentuna lokalisera vad felet beror på och åtgärda dessa.

Enligt lag är det inte tillåtet att utföra dessa typer av elarbeten utan någon adekvat utbildning. Därför ska du inte utföra arbetet själv utan kontakta våra certifierade elektriker i Sollentuna för hjälp. Vi lokaliserar problemen och åtgärdar dem snabbt samt på ett korrekt sätt.

Vi genomför en elreparation snabbt och säkerhetsmässigt korrekt

Vår elfirma är flexibel och våra elektriker är tillgängliga under kontorstider men även under jour. Våra jourelektriker i Sollentuna kan rycka ut under helger och kvällar för att bistå med felsökning av jordfelsbrytare eller andra problem som kan uppstå i elsystemet.

För oss är det viktigt att vara effektiva och att erbjuda snabb och kvalitativ service. Innan du kontaktar våra elektriker kan du själv göra en ytlig felsökning så att vi fortare kan lokalisera vart felet finns i elsystemet.

  • Till att börja med kan du kontrollera om det är ett eller flera rum i din bostad som är strömlösa. I så fall ska du kontrollera jordfelsbrytaren och slå på den igen, alternativt byter den aktuella säkringen.
  • Om jordfelsbrytaren fortsätter bryta spänningen eller om propparna fortsätter att gå ska du kontakta våra elektriker för att få hjälp att hitta felet.

Säker och professionell felsökning i Sollentuna

Våra elektriker har lång erfarenhet av att arbeta med el i både starkströmsanläggningar och svagströmsanläggningar. Det är inte ovanligt att elfel kan uppstå i något av dessa vilket innebär att du alltid ska låta en auktoriserad elektriker i Sollentuna utföra felsökningen av el.

Det är höga spänningar vi arbetar med och för att bibehålla god elsäkerhet använder vi redskap och verktyg av högsta kvalité. Då har vi möjlighet att utföra felsökning av jordfelsbrytare eller andra elfel på ett säkert sätt. Det är helt enkelt inte tillåtet enligt lag att utföra denna typ av felsökning utan utbildning inom el.

  • Du kan skada dig allvarligt, i värsta fall omkomma, om du utför felsökning av el och elreparationer själv.
  • Om du utför en felsökning eller elreparation själv kommer försäkringsbolagen inte ersätta de skador som uppstår till följd av arbete. Om du däremot anlitar våra elektriker i Sollentuna för arbetet så har du rätt till ersättning.
  • Egenhändigt dragen el, felsökning av el eller elreparationer är en fara för alla som vistas i bostaden då det bland annat kan leda till brand.

Felsökning av el till ett bra pris med ROT-avdraget

När du kontaktar oss för en planerad felsökning av el i Sollentuna med omnejd får du alltid en offert med bra pris för felsökning. Det kostnadsförslag vi skickar till dig är förbehållslös och innehåller inga dolda kostnader.

Ibland uppstår det situationer vid akut felsökning. I dessa situationer kan vi inte göra en korrekt prisberäkning innan vi har genomfört felsökningen och lokaliserat felet. Som kund kan du känna dig helt trygg med att vi genomför vårt arbete med hög kvalitet och håller en bra prisnivå på våra tjänster.

Du är varmt välkommen att ringa eller mejla till våra elektriker i Sollentuna om du har några frågor om hur vi kan hjälpa dig.

Våra elektriker hjälper dig med prisvärd felsökning av el både akut vid jour och vid planerade besök. Vi felsöker, lokaliserar och åtgärdar elfelet snabbt.