Om ROT-avdraget

Ett avdrag som ger skattelättnader

ROT-avdraget har funnits i dryga 30 år och är en skattesubvention som gör det möjligt för privatpersoner att anlita elektriker för arbeten i hemmet. Det är Skatteverket som kontrollerar avdraget. När du som privatperson anlitar våra elektriker i Sollentuna för ett arbete i den bostad du äger har du rätt att göra avdrag. Skattesubventionen är personlig vilket innebär att alla personer som äger och bor i fastigheten har rätt till ett visst belopp varje år.

Med ROT-avdraget blir det billigare att anlita våra elektriker

ROT-avdraget är användbart om man behöver anlita en elektriker för exempelvis nyinstallation vid en renovering eller ombyggnation. Det är dock viktigt att fastigheten inte är yngre än fem år, för i de fallen är man inte berättigad till avdraget.

Att anlita våra elektriker i Sollentuna med ROT-avdraget ger dig en lägre kostnad för det arbete du vill ha utfört. Däremot går det inte att få avdrag för material- och resekostnader.

Vi tar hand om skatteavdraget

När du anlitar våra elektriker i Sollentuna har du rätt att använda ditt ROT-avdrag. Vi kommer sköta all rapportering till Skatteverket. När vi sedan skickar fakturan till dig kommer vi redan ha dragit av subventionen. På så sätt behöver du själv inte ansöka om den.